Slik Bruker du Standardavvik når du Tipper

Det er ikke alltid så enkelt å forstå dette med standardavvik, men i statistikken er det et sentralt element. Det handler om verdienes gjennomsnittlige avstand fra gjennomsnittet. Og det med gjennomsnitt er noe vi alle forstår ganske enkelt. At du kan bruke standardavviket til å forutse tipperesultater, det visste du kanskje ikke?

Gjennomsnitt

  • Triller du for eksempel en terning mange nok ganger, vil gjennomsnittet utjevne seg over tid og følge normalfordelingen.
  • Dette gjør det mulig å også regne ut standardavvik, som kan gjøre det enklere å forutse resultater.

Fotball

Siden ballen er rund, vil også fotballresultater, for eksempel målforskjell, ha en visst preg av tilfeldig variasjon. Og over tid vil resultatene dermed følge en normalfordeling. Ut fra dette faktum vil det være mulig å regne ut standardavviket med matematiske formler. Mater man inn historiske tall fra målforskjell vil man til slutt finne ut hvilken sannsynlighet det er for at et resultat havner innenfor et visst intervall, som kan måles i antall standardavvik. Dette er jo nyttig informasjon når en skal satse penger på tipping!

Regne ut Standardavviket

I eksempelet med målforskjell trenger man å vite tallene fra en hel sesong for mest mulig nøyaktighet. Med tall om største hjemmeseier og gjennomsnittlig målforskjell kan man regne ut standardavviket ved hjelp av formler for eksempel i Excel (=NORM.DIST). Og neste gang du skal tippe kan du dra nytte av denne kunnskapen for å øke sannsynligheten for å vinne. Og det er jo nettopp derfor du tipper, for å vinne! Og du har høyest mulig sjanse for unibet casino bonus.

Standardavvik og Sannsynlighet

Standardavvik forteller noe om sannsynligheten for et utfall, og er derfor nyttig når du skal tippe, uansett om du tipper på sport eller noe annet. Standardavvik brukes for å måle spredningen i et datasett. Ved normalfordeling vil 68,27 % være innenfor ett standardavvik fra gjennomsnittet. Det betyr at hvis du regner ut standardavviket og holder deg innenfor ett avvik, vet du hvor stor sjanse du har for at det går din vei.

Skjevhet

I statistikk er det noe som heter skjevhet, og det er da egentlig snakk om ekstremverdier. Eller unntak som bekrefter regelen, om du vil. Det betyr at du aldri kan være helt sikker på at det for eksempel er 68,27 % sjanse for at det du tipper går inn, selv ved bruk av standardavvik. Det ligger i sannsynlighetens natur at det kan oppstå ekstremverdier, og det må du altså bare regne med, bokstavelig talt!

Over Tid

Uansett vil eventuell skjevhet, som kanskje fører til at du ikke vinner når du tipper, jevne seg ut over tid. Tipper du mange ganger i løpet av for eksempel et år, vil du nok få best mulig utbytte av å bruke formler til å regne ut standardavvik og holde deg innenfor disse for å øke sjansene.